Welcome to the Building Construction-Civil...
นักศึกษารางวัลพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิทัศน์ ตุ้มสถิตย์

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางาน โยธา

ได้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗"

LAST_UPDATED2
 
ความภาคภูมิใจ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

นายปฏิทัศน์ ตุ้มสถิตย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นักศึกษา รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ธนาคารออมสิน รางวัลชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

LAST_UPDATED2
 
รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2557 “หินกาบเทียมขยะยาง” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2557 “หินกาบเทียมขยะยาง”

 
ความภาคภูมิใจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือนรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ระดับภาคกลาง

๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง สาขางานปูน (แท่นบรรยาย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง สาขางานปูน (แท่นบรรยาย)

๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

 
รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ งานไม้ ระดับภาคกลาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ งานไม้ ระดับภาคกลาง ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานไม้

ระหว่างวันที่ 29-2 ก.พ. 55

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL